array(4) { ["australia"]=> string(9) "Australia" ["europe"]=> string(6) "Europe" ["new-zealand"]=> string(11) "New Zealand" ["usa"]=> string(3) "USA" } array(4) { ["australia"]=> array(7) { ["brisbane"]=> string(8) "Brisbane" ["brisbane-north"]=> string(14) "Brisbane North" ["brisbane-west"]=> string(13) "Brisbane West" ["ipswich"]=> string(7) "Ipswich" ["pine-rivers"]=> string(11) "Pine Rivers" ["redcliffe"]=> string(9) "Redcliffe" ["st-lucia"]=> string(8) "St Lucia" } ["europe"]=> array(1) { ["plovdiv"]=> string(7) "Plovdiv" } ["new-zealand"]=> array(1) { ["auckland"]=> string(8) "Auckland" } ["usa"]=> array(3) { ["franklin"]=> string(8) "Franklin" ["nashville"]=> string(9) "Nashville" ["northern-colorado"]=> string(17) "Northern Colorado" } }